Ana Sayfa Bilimsel Makaleler Adıyaman İli Zeytin Gen Kaynaklarının SSR’a Dayalı Moleküler Analizi

Adıyaman İli Zeytin Gen Kaynaklarının SSR’a Dayalı Moleküler Analizi

Paylaş

Ebru SAKARa,[1], Menşure ÇELİK2,  A. ERGÜL3
1Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa
2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Ankara
3Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara

Özet
Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden biri olan Adıyaman’daki zeytin   gen kaynaklarından seçilen 10 genotip ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden sağlanan 6 yerli (Ayvalık, Domat, Memecik, Silifke Yağlık, Uslu, Samanlı) ve 4 yabancı (Hojiblanca, Leccino, Manzanilla, Meski) referans çeşitle birlikte, DNA genetik kimliklerinin araştırılması amacı ile SSR analizleri açısından test edilmiştir. SSR analizinde 10 mikrosatelit markör (UDO4, UDO9, UDO12, UDO24, UDO26, DCA9, DCA11, DCA13, DCA15, DCA18) kullanılarak, genetik düzeyde allel profilleriyle genetik tanımlamaları yapılmış, aralarındaki genetik benzerlikler belirlenmiştir Her bir SSR lokusu için allel büyüklükleri Beckman CEQ 8800 otomatik fragmant analiz sistemi ile belirlenirken, allel sayısı, beklenen ve gözlenen heterozigotluk ve tanımlama olasılığı tespit edilmiştir, elde edilen sonuçlar dendogram düzeyinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Olea europaea.L., seleksiyon, Adıyaman,  mikrosatelit, SSR

Molecular Analysıs Of Olıve
Germplasms Grown İn Adıyaman Based On Ssr Markers
In this study, 10 genotypes selected from Adıyaman olive germplasms located in the Southeast region of Anatolia, 6 local (Ayvalık, Domat, Memecik, Silifke Yağlık, Uslu, Samanlı) and 4 foreign reference varieties (Hojiblanca, Leccino, Manzanilla, Meski) obtained from Alata Horticultural Research Institute were analyzed in the context of SSR analyses to investigate their DNA identities. Genetical identification were carried out at the genetic level with allele profiles by using 10 microstellite markers (UDO4, UDO9, UDO12, UDO24, UDO26, DCA9, DCA11, DCA13, DCA15, DCA18) in SSR analysis and intergenetic similarities were determined. Allele sizes were determined by utilizing Beckman CEQ 8800 automatic fragment analyzer at the each locus and allele quantity, expected and observed heterozygotisy and specification probability were evaluated. Obtained results were assessed at the dendogram level.

Key Words: Olea europaea.L., selection, Adıyaman, microsatellite, SSR
[1] Sorumlu yazar (corresponding author): Ebru SAKAR e-mail: ebru.sakar@harran.edu.tr
Alınış (recieved): 14.12.2012 Kabul ediliş (accepted): 28.12.2012

Makalenin tamamını okumak için lütfen TIKLAYINIZ. 

Paylaş