1

Derneğimizin Vizyonu
Zeytindostu Derneği,  ülkemiz zeytinciliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu kuruluşundan itibaren öngörmektedir.
Gerek toplam ekonomik büyüklükler gerekse kalite bilincinde beklenen sıçrama, topraktan sofraya tüm zeytin ürünlerinin üretimi, ticareti ve denetiminin tüm bileşenler için hakkaniyet duygusu ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde sürdürülebilir şekilde gerçekleşmesine bağlıdır.
Bu sektörel büyüme sürecinde ilerlerken derneğimiz gücünü sivil inisiyatifin tüm sektör bileşenlerinin katılımıyla ortaya çıkmasından alır. Derneğimiz “Zeytindostluğu” nun sektörün genelinde ortak payda olduğunun altını çizer; bizler sektörel doğruların tesisinin ancak uzlaşı ve serbest piyasa ekonomisi koşulları içinde olduğuna dair sarsılmaz bir inanç taşırız.
Büyümenin ilk ayağı olan zeytin tarımında ivme,  gıda güvenliği, çevre koruma ve serbest rekabet koşulları sağlanarak iç tüketim ve dış ticaret hacminin artmasıyla muhakkak karşılığını bulacak ve ülkemiz dünya zeytinciliğinde kusursuz üretim ve adil ticaret hedefiyle büyük bir oyuncu olacaktır

Derneğimizin Misyonu
Derneğimizin ana misyonu, tüzüğünde belirtilen amaçlar çerçevesinde Türk Zeytincilik Sektörü’nün tüm ana ve yan kolları ile birlikte hızla büyümesini temin edecek düşünsel ve eylemsel altyapının kurulmasıdır.

1