ZEYTİNDOSTU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1 – KURULUŞ:

Zeytin ve zeytinyağı üreticileri, ulusal veya uluslararası ticaretini yapanlar, imalatçılar ve müstahsiller, alım-satım yapanlar, her çeşit zeytin ve zeytinyağı ile üretilen mamul ve yarı mamul üreticileri ve tüketicileri, bilim adamları, gazeteciler ve yazarlar, sanatçılar, zeytinyağı ve zeytin kültürü ve mutfağı ile ilgili faaliyet gösterenler ile bu ürünlerin sempatizanı olan T.C. Uyruklu veya yabancı ülke vatandaşları dernekler kanunu hükümlerine uygun olarak bir dernek kurmuşlardır.

 

MADDE 2 – DERNEĞİN ADI:

Derneğin tam adı Zeytindostu Derneği’dir. Kısaca Zeytindostu olarak anılacaktır.

 

MADDE 3- DERNEĞİN MERKEZİ:

Derneğin merkezi İzmir’de olup, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

 

MADDE 4 – DERNEĞİN AMACI:

A. Ülkemiz zeytin ağacı sayısını arttırmak.

B.Ülkemiz zeytin ve zeytinyağı üretiminin ve ürün kalitesinin arttırılması için bilgilendirici ve ödüllendirici çalışmalar yapmak.

C. Yurtdışı kriterler ve bilimsel gelişmeler göz önünde bulundurularak zeytin ve zeytinyağı üretim kriterlerini güncellemek ve yaygınlaşması için çalışmak.

D. Demonstratif zeytin bahçeleri kurarak veya kurulacak tesislere destek olarak üreticiyi modern üretim teknikleri konusunda uygulamalı olarak bilgilendirmek ve üreticinin bu tekniklerini kullanmasını sağlamak.

E. Uygulamaya dönük olarak sektörde daha fazla bilgi oluşturmak

F. Ülkemizde kişi başına düşen zeytin ve zeytinyağı tüketiminin arttırılması amacıyla tanıtıcı ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak.

G.Türk zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin ulusal ve uluslar arası platformlarda tanıtımı için faaliyet göstermek, kamuoyunun ilgisini arttırmak.

H. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarını kamuoyuna duyurmak

 1. Zeytin ve zeytinyağı tüketici haklarını korumak, kalite denetimi sağlamak.

 

MADDE 5 – AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN UYGULANACAK FAALİYETLER:

A. Dernek üyelerinin zeytin ve zeytinyağı konularında araştırma çalışmaları yapmasına olanak sağlamak,

 1. Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak- İnternet ortamında grup, web sayfası, forum gibi iletişim araçları tesis etmek,

C. Üyelerin ortak katılımıyla Zeytindostu – zeytin ormanı kuruluşu için çalışmalar yapmak, bu amaçla hazineden veya özel şahıslardan arazi kiralamak, bu arazi üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak gelişimini sağlamak ve üyelerin ortak kullanımına açmak,

D.Yurt içi ve yurt dışındaki resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan dernekler, vakıflar yardım amaçlı fonlar ve birliklerden dernek amaçlarına uygun konularda projeler yapmak, hibe ve desteklerden yararlanmak veya bu kuruluşların yapacağı projelere ortak olmak,

E. Tadım panelleri, hasat şenlikleri, sanatsal, spor, şenlik, gezi gibi organizasyonlarla kamuoyunun sektöre ilgisini ve katılımını artırmak,

F. Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili tüm konularda ulusal veya uluslararası teknik ve tarımsal gelişmeleri takip edecek alt komiteler kurarak, bu komitelerde uzman ve amatör üyelerin görev almalarını sağlamak.

G.Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili resmi özel oluşumlara (Tarım Konseyleri Gibi) Temsilci göndermek, Sivil Toplum Temsilcisi olarak yer almak.

H. Çağdaş üretim teknikleri konusunda üreticileri bilinçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlemek

I. Zeytin ve zeytinyağı konusunda çıkabilecek sorunlara aracılık yapmak, talep olduğunda bilirkişi göndermek.

J. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarının kamuoyuna duyurulması, çözüm yolları önerilmesi konularında resmi ve özel platformlarda girişimlerde bulunmak, etkinlikler düzenlemek.

K.Türkiye’de zeytin ağacı varlığının artırılması için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak veya doğrudan bu konuda faaliyet göstermek.

L.Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, aralarında çıkabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapmak, derneğin amacına aykırı düşebilecek fiil ve hareketleri önlemeye çalışmak, bu konuda gerekli tedbirleri almak.

M.Dernek üyeleri iştigal konuları ile ilgili hususlarda bakanlık, resmi ve özel kurum veya kuruluşların yapacakları çalışmalara yardımcı olmak.

N. Dernek üyelerinin iştigal konularında mevcut veya çıkabilecek aksaklıklarının giderilmesi hususunda ilgili merciler nezdinde müracaata bulunmak, takip etmek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

O.Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşların çalışmalarını takip etmek ve gerekli düzenlemelerle tatbik olunur hale getirmek.

P. Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili sahalarda bilirkişilik ve hakemlik görevi ifa etmek.

Q. Dernek üyelerinin iştigal konuları ile ilgili sahalarda, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli görüldüğü takdirde temsilci bulundurmak, bu kuruluşlarda üyelerini temsil etmek.

R. Dernek veya üyelerin tümünü ilgilendiren konularda idari ve kazai dava taraf ehliyetine sahip olmak, müdahil sıfatı ile katılmak.

S. Derneğin ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan yerlerde büro, eğitim, konferans, panel, seminer maksatları için kullanılabilecek bina veya tesisiler kiralamak, almak veya inşa etmek.

T.Derneğe gelir sağlama amacına yönelik çeşitli sosyal etkinlikler, kongreler, konferanslar, paneller, sektörle ilgili her tür mesleki toplantılar düzenlemek.

U. Mesleki eğitim faaliyetlerini organize etmek.

V. Uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünü arttırarak, uluslarası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi için çalışmak.

W. Mesleki faaliyetlerle ilgili basılı, görsel vb. eserleri hazırlatmak ve yayımını sağlamak.

Aa- Amacına yönelik vakıflar veya iktisadi işletmeler kurmak veya başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılmak.

Bb- Amacıyla ilgili ulusal üretimi ve teknolojiyi arttırmak ve geliştirmek için ulusal ve uluslararası sistemdeki gelişmeleri dernek üyelerine bildirmek.

X. Dernek amaçlarını geliştirmek için Türkiye’de ulusal bölgesel yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen iş adamları dernekleri ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip, bir federasyon kurmak; kurulmuş olan federasyona katılmak

Y. Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik, vakıf ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, gelirleri dernek amaçlarına tahsis edilmek üzere vakıflar veya iktisadi işletmeler kurmak aynı amaçla yurt dışında kurulmuş dernek, federasyon ya da benzeri kuruluşlara, yönetim kurulu kararı ile üye olmak

Z. Her türlü taşınır veya taşınmaz mallar almak ve gereksinim duymadıklarını satmak, taşınmak ve taşınmaz malları kiralamak ya da kiraya vermek. İpotek ve diğer ayni hakları kurmak ve kaldırmak.

 

MADDE 6 – DERNEĞİN KURUCULARI:

1 – ADI SOYADI: OĞUZ SATICI

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: SANAYİ C. DIŞ TİC.KOMPL. B BLOK K.9 YENİBOSNA – İSTANBUL

 

2 – ADI SOYADI: METİN ÖLKEN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: İNÖNÜ CAD. C.SÜMKO SİTESİ. A7 BLOK. D.4 K.1 KOZYATAĞI-İST.

 

3 – ADI SOYADI: ZAFER ÖZER

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: 1786 SOK. NO:40 D.7 BOSTANLI – KARŞIYAKA-İZMİR

 

4 – ADI SOYADI: NABİ AKTAŞ

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: 1783 SOK. NO: 7/6 KARŞIYAKA – İZMİR

 

5 – ADI SOYADI: FEVZİ TUNÇELLİ

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: 134. SOK. NO: 8/A KEMALPAŞA – İZMİR

 

6 – ADI SOYADI: İBRAHİM EKİZ

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: ŞEHİTLER CAD. 1508 SOK. NO:4 ALSANCAK – İZMİR

 

7 – ADI SOYADI: MUSTAFA REŞAT AKKAN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: HASAN ALİ YÜCEL SK. 34/7 KADIKÖY – İSTANBUL

 

8 – ADI SOYADI: AYBARS APAK

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: MEHMET ŞENGÜN SK. NO:12/1 ÇİFTEHAVUZLAR – İSTANBUL

 

9 – ADI SOYADI: SÜLEYMAN ZEMİN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: CUMHURİYET MEYDANI. ANIT APT. B BLOK 10 K.1 D.2 ALSANCAK – İZMİR

 

10 – ADI SOYADI: ÜMMÜHAN TİBET

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: 1834 SOK. NO:21 K.3 D.6 KARŞIYAKA – İZMİR

 

11 – ADI SOYADI: GÜNGÖR SARIKAYA

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: MAVİŞEHİR TURNA APT. NO:22 K.7 D.13 BOSTANLI – İZMİR

 

12 – ADI SOYADI: RAHMİ GENCER

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: AYVALIK SEFA CAD. SAMYELİ APT. ÇAMLIK – AYVALIK

 

13 – ADI SOYADI: HACI AHMET SALİH MADRA

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: SARIGÜL SOK. YAPRAK APT. D.4 ÇAMLIK – AYVALIK

 

14 – ADI SOYADI: HAKAN GÜLÖREN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: MİTHATPAŞA MAH. ÇARŞI CAD. NO.8 ALİBEY – AYVALIK

 

15 – ADI SOYADI: ÜNAL IRKDAŞ

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: 2038/2 SOK. NO.23 ATAKENT KARŞIYAKA – İZMİR

 

16 – ADI SOYADI: HALDUN COŞKUN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: GÜZELYALI M. 121 SK. AYŞE APT. K 7/14 SEYHAN – ADANA

 

17 – ADI SOYADI: HÜSEYİN USTALI

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: ALİ ÇETİNKAYA MAH. YAKUP USTALI APT. K.4 D.8 AYVALIK

 

18 – ADI SOYADI: BURCU EFE

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: PAMUKKALE 11 GİRİŞİ 49 D.15 MAVİŞEHİR KARŞIYAKA – İZMİR

 

19 – ADI SOYADI: MUSTAFA ALHAT

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: RAGIP BEY MAH. 1. SK. NO:98 AKHİSAR

 

20 – ADI SOYADI: MUSTAFA ÇETİN ÖZTÜRK

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: SARTEN AMBALAJ A.Ş. SANAYİ C. 367 SK. N.8 BORNOVA – İZMİR

 

21 – ADI SOYADI: MERT EROĞLU

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: HÜDAVENDİGAR M. DİKKALDIRIM C. 12 D.13 ÇEKİRGE – BURSA

 

22 – ADI SOYADI: MELİH ÜLGEN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ : TARIM İL MD. LOJMANLARI ÜNİVERSİTE C.47 BORNOVA – İZMİR

 

23 – ADI SOYADI: ZEYNEP AKTÜRK

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: 142/3 SK. 12-12A MİMAR SİNAN MAH. ALSANCAK – İZMİR

24 – ADI SOYADI: MURAT DEMİRCAN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: ATATÜRK CAD. NO:382 ALSANCAK – İZMİR

 

25 – ADI SOYADI: TEVFİK ÇAĞLAN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: ZEYTİNEL ÇİFTLİKEVLERİ NO:13 URLA – İZMİR

 

26 – ADI SOYADI: AHMET USMAN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: 8838 SK. 16 D.24 EMEK APT. İZKENT MAH. ÇİĞLİ – İZMİR

 

27 – ADI SOYADI: CİHAN SİNAN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: AYDINDENİZLİ K.YOLU ÜZERİ 18 KM OVAKÖY M. KÖŞK – AYDIN

 

28 – ADI SOYADI: NADİR KUTLUCA

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: CUMHURİYET MAH. TEVFİK FİKRET C. 27 K.4 AYDIN

 

29 – ADI SOYADI: OSMAN CAN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: KOZAKLI TARIM HACIOSMAN KÖYÜ GÖMEÇ – BALIKESİR

 

30 – ADI SOYADI: Y. RAUF LALELİ

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: TUNUS CAD. NO:95 KAVAKLIDERE-ANKARA

 

31 – ADI SOYADI: GÖKHAN BÖCEKLİ

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: MENDERES BULVARI 39. SOK. NO:2/10 AYDIN

 

32 – ADI SOYADI: METE ELTEPE

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: ZAFER CAD. NO:83 URLA – İZMİR

 

33 – ADI SOYADI: ÜLKER DİKMELİK

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: 127/6 SOK. NO:10 EVKA 3 BORNOVA – İZMİR

 

34 – ADI SOYADI: BARBAROS ÖZCAN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: TEPETARLA MEV. ÇAMLIK S. 3 REŞADİYE ALEMDAĞ – İSTANBUL

 

35 – ADI SOYADI: İSMAİL UĞURAL

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: 1401 SK. NO:22/8 ALSANCAK – İZMİR

 

36 – ADI SOYADI: M.TAMER OMÜR

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: ŞEHİTLER CAD. 16/1 ALSANCAK – İZMİR

 

37 – ADI SOYADI: RECEP ÇÖPTEN

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: 2.HAYIT SOK. 8/1 BALÇOVA – İZMİR

 

38 – ADI SOYADI: MEHMET ÇİFTLİKLİ

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: 1338 S. 1 Ş. ŞÜKRÜ İŞHANI K.6/601 ALSANCAK – İZMİR

 

39 – ADI SOYADI: ALİ RIZA KARASU

UYRUĞU: T.C.

ADRESİ: DEMİRCİ EFE SK. N0: 33/5 BALÇOVA – İZMİR

 

40 – ADI SOYADI: DENNİS MC GEE

UYRUĞU: ABD

ADRESİ: ORHANKEMAL SK. NO:15 LİMANREİS M. NARLIDERE – İZMİR

MADDE  7 – ÜYELİK:

Derneğin iki çeşit üyesi vardır.

 1. A) ASLİ ÜYE: Oy Sahibidir.
 2. B) ONURSAL ÜYE: Oy Sahibi Değildir
 3. A) ASLİ ÜYE: Ulusal veya uluslararası zeytinyağı ve zeytin üreticileri, imalatçıları, müstahsiller, alım satım yapanlar ve her çeşit zeytin ve zeytinyağı ile üretilen mamul ve yarımamül üreticileri, ihracatçılar, zeytin ve zeytinyağı ile ilgili birlik ve organizasyonlar, zeytin ve zeytinyağı dostları, bu işlerle ilgili olarak danışmanlık yapan, yazarlık, sanatçılık, gurmelik, v.b. Konularla iştigal edenler, bilim adamlarından gerçek veya tüzel kişilerden derneğin amacını benimseyerek tüzük hükümlerine göre dernek üyeliğine kabul edilenlerdir.
 4. B) ONURSAL ÜYE: Sektöre uzun yıllar emek verenler, sektöre katkı sağlayacak buluş ve yeniliklere imza atanlar, derneğin gelişimi için destek olan kurumların yöneticileri, sektörle ilgili bilimsel çalışmalarda bulunanlar, sektörün tanıtımı için üst düzeyde faaliyet gösterenler. Üyelerin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile seçilirler

MADDE  8 – ASLİ ÜYELİK ŞARTLARI:

 1. A) Ulusal veya uluslararası zeytinyağı ve zeytin üreticisi, imalatçıları, müstahsiller, alım satım yapanlar, her çeşit zeytin ve zeytinyağı ile üretilen mamul ve yarımamül üreticileri, bu işlerle ilgili olarak danışmanlık, yazarlık, gazetecilik, gurmelik v.b. konularla iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler ile bilim adamları, zeytin ve zeytinyağını işletmesinde veya farklı bir üretim alanında kullananlar, zeytin ve zeytinyağı üretimi ile ilgili makine ve ekipman üretenler, ticaretini yapanlar, laboratuvar ve ar-ge hizmeti veren T.C. uyruklu veya yabancı uyruklu gerçek kişiler asli üye olabilir

 

 1. B) Tüzel üyeliklerde bir ticari işletmenin sahibi veya bu nitelikte bir kurum yahut tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya üyesi, deneticisi, ortağı, genel müdür veya yöneticisi olmak zorundadır. Tüzel kişiliği temsil eden gerçek kişi üyeler bu sıfatlarını belgelemekle yükümlüdürler.
 2. C) Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile mahkum edilmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan yahut dernekler kanunu gereğince kurulması yasaklanan dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından hüküm giymemiş olmak.
 3. D) Dernek üyeliğinden disiplin kurulu kararı sonucu uzaklaştırılmış gerçek şahsın temsil ettiği veya ortağı olduğu tüzel kişilik tarafından gelebilecek üyelik talebinin yönetim kurulu üyelerinin toplamının olumlu oyuyla kabul edilmemiş olması.
 4. E) Derneğe üye olan şahıs temsil ettiği şirketten ayrılıp başka bir şirket ismi / unvanı ile dernek üyeliğini devam ettirebilir. Bu durumda şahsın eski firması giriş aidatını ödemeksizin başka bir şahıs ile firmasının temsil edilmesini isteyebilir.

Temsil ettiği şirketten ayrılarak başka bir şirket adı ile dernek kayıtlarının düzeltilmesini isteyen şahsın temsil edeceği yeni şirket derneğimiz üyesi değil ise bu durumda giriş ve dönem aidatı ödenmek koşuluyla dernek üyeliğine kabul edilir.

MADDE  9 – ASLİ ÜYELİĞE KABUL İŞLEMLERİ:

Asli üye olabilme niteliğine sahip olup, derneğe asli üye olmak isteyenler dernekçe hazırlanmış taahhütnameyi doldurup imzalayarak 2 adet vesikalık fotoğrafıyla birlikte yönetim kurulu kararına verirler. İstek sahibinin ayrıca 2 asli üye tarafından takdim edilmesi gerekir.

Yönetim kurulu bu müracaatı takdim edenlerin isim ve imzalarıyla birlikte derneğin ilan panosunda 30 gün süre ile askıya çıkarır. Bu süre yönetim kurulu kararıyla 6 aya kadar uzatılabilir.

Talep sahibinin asli üye olmasında sakınca gören üyeler bu konudaki bilgilerini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazı ile sunarlar. Talebin askıya çıkarıldığı ve indirildiği tarihler bir tutanakla tespit olunur.

Askı süresinin sonunda yönetim kurulu, adayın müracaatının ve üyelerin bilgilerini inceleyerek üyeliğe engel bir hal olup olmadığını karara bağlar. Gerekli hallerde yüksek istişare kurul’unun onayını alır. Engel bir hal yoksa durumunu 10 gün içersinde istek sahibine yazı ile bildirir. Yönetim kurulu asli üye olmak isteyenlerden gereğinde bazı belgelerin ibrazını da talep edebilir. Yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde giriş aidatını ve yıllık aidatı ödemeyenlerin üyelik hakkı kendiliğinden düşer.

MADDE  10 – ÜYELİK HAKLARI:

ASLİ ÜYELER: Genel kurulu kurarlar, derneğin diğer organlarını seçerler ve bu organların üyeliklerine seçilirler. Ancak derneğe yeni girişleri yapılan üyeler girişlerini takip eden 6 ay içinde olağan ve/veya olağanüstü genel kurullarda oy kullanamazlar ve seçilemezler. Ayrıca mevzuatın ve tüzüğün kendilerine verdiği diğer hakları kullanırlar.

MADDE  11 – ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. A) Üyeler dernek tüzüğünün ve dernek organlarının kararlarına aynen uymak,
 2. B) Giriş ve yıllık aidatlarını süresinde ödemek.

C)Mesleki faaliyetleri konusunda dernek yönetim kurulu tarafından sektörel istatistiklerde kullanılmak amacıyla istenen bilgileri vermek

 1. D) Dernek üyeleri, bahsedilen işler konusunda meslek ahlakını daima ön planda tutmayı, dürüstlükten hiçbir zaman ayrılmamayı, yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki kurallara uygun hareket etmeyi, üstlendikleri edimleri özenle ifa etmeyi, borçlarına sadık olmayı ilke edinmiş kişiler olarak toplumda saygın ve şerefli bir yer edinirler ve meslek etiğini kabul ederler.
 2. E) Derneğin bütünlüğünü ve birliğini bozucu faaliyetlerde bulunmamak.
 3. F) Dernek bilgilerini yönetim kurulu izni olmadan açıklamamak.

MADDE  12 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

 1. A) Üyelerin istifa etmesi suretiyle;

Her üye yönetim kurulu’na yazı ile bildirmek suretiyle dilediği an üyelikten ayrılabilir.

 1. B) Üyeliğin düşmesi;

Üye olabilmek için tüzüğün 7. Maddesindeki öngörülen niteliklerden herhangi birinin yitirilmesi halinde üyelik düşer

 1. C) Çıkarılma suretiyle;
 2. Üyenin derneğe yıllık aidat borcunu bir sonraki takvim yılının şubat ayı sonuna kadar ödememesi halinde yönetim kurulu kararıyla üye kaydı silinebilir. Bu şekilde kaydı silinen üyenin 6 ay içinde borcunu ödemesi ve üyelik için gerekli niteliklerin korunması halinde yönetim kurulu kararıyla giriş aidatı alınmadan kaydı yenilenebilir.
 3. Yönetim kurulunca hakkında temelli çıkarma kararı verilen üyenin kaydı silinmek suretiyle Dernekle ilişkisi kesilir.
 4. Üyelikten çıkartma kararının tebliği ile birlikte çıkartılan üye elinde bulunan amblem ve tüm matbu evrakı uyarılmasına gerek kalmadan 7 gün içersinde tutanak karşılığı dernek yetkilisine teslim etmekle mükelleftir. Bu andan itibaren hiç bir suretle basılı evrak veya elektronik ortamda dernek amblemlerini kullanamaz.

4.Derneğin gelişmesine, amaçlarına ulaşmasına engel olacak ve saygınlığını zedeleyebilecek eylemlerde bulunmak.

MADDE  13 – DERNEĞİN ORGANLARI:

 1. A) GENEL KURUL
 2. B) YÖNETİM KURULU
 3. C) DENETLEME KURULU
 4. D) DİSİPLİN KURULU

MADDE  14 – GENEL KURUL:

Derneğin en yüksek karar mercii olup, asıl üyelerden oluşur.

MADDE  15 – GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. A) Madde-13’te belirtilen dernek organlarından yönetim, denetleme ve disiplin kurullarını seçmek.
 2. B) Yönetim Kurulu ve denetleme kurulunun raporlarını yıllık hesaplarını ve bütçesini incelemek, onaylamak, kendilerini ibra etmek veya sorumlu tutmak.
 3. C) Dernek tüzüğündeki temel maddeler dışındaki maddeleri değiştirmek ve yorumlamak.
 4. D) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 5. E) Taşınmaz malların inşaası, satın alınması, kiralanması, satılması veya kira sözleşmelerinin feshi için yönetim kuruluna yetki vermek.
 6. F) Derneğin tasfiyesinin ne şekilde yapılacağına karar vermek.
 7. G) Yönetim kuruluna verilen, üyelikten temelli çıkarma kararına karşı yöneltilen itirazları karara bağlamak.
 8. H) Gerektiğinde yönetim kurulunca görevli olup, temsil yetkisini kullanan üyeye çalışmaları için bir ücret ödenmesine karar vermek.
 9. I) Kanuna ve tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli gördüğü hususlarda kararlar vermek.
 10. G) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına gerekli tüm yetkileri vermek.
 11. J) Yönetim kurulunun talebi üzerine yönetim kuruluna dernek adına borçlanma yetkisi vermek.

MADDE  16 – GENEL KURUL TOPLANTISI:

 1. A) Olağan Toplantı: Olağan Genel Kurul Toplantısı üç yılda bir Nisan ayında yapılır
 2. B) Olağanüstü toplantı: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun talebi veya asli üye sayısının beşte birinin isteği üzerine olağanüstü toplanır. Her ne suretle olursa olsun derneğe borçlu üyeler genel kurula katılamazlar ve oy kullanamazlar.

MADDE  17 – TOPLANTIDA ÇAĞRI USULÜ:

Genel kurul, olağanüstü toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Olağanüstü toplantı isteği denetleme kurulu veya üyelerin beşte biri tarafından geldiği takdirde yönetim kurulu başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurul’a katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler.

Genel kurul’a katılacak asil üyeler en az 15 gün önceden toplantı günü, toplantı yeri, toplantı saati ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren bırakılacak zaman bir haftadan az ve en geç iki ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve genel

kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE  18 – TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel kurul, dernek üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantı yeter sayısı toplanamazsa çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

MADDE  19 – OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULÜ:

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan gerçek kişi üyeler isim ve soy isimleri; tüzel kişi üyeler de unvanları ve onları temsilen oy kullanacak kişinin ismi ve soyismi okunmak suretiyle oy kullanırlar.

Tüzel kişi üyeler adına oy kullanacak kişi, o tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

Oy kullandığı tespiti zamanında, oy kullanan üye veya üye temsilcisi tarafından evvelce hazırlanan üye listesi imzalanır.

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları seçimleri liste düzenlenerek yapılır. Oy pusulasında Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu adayları ayrı ayrı belirtilerek ve önce asil üye adayları sonrasında yedek üye adaylarının isimleri alt alta yazılır. Bir aday birden fazla listede asil ve/veya yedek olarak yer alamaz. Önceden belirlenmiş listelerde oylama sırasında değişiklik ve silme yapılamaz, genel kurula sunulan şekli ile listeler kapalı zarfla gizli olarak oylanır. En çok oyu alan liste seçimi kazanır. Seçim ve seçilme kriterleri divan başkanı tarafından hatırlatılır.

Oyların kullanılması veya tasnifinde gizli oy, açık sayım ve döküm yöntemi uygulanır. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulunun seçilmesi haricindeki diğer oy kullanmalar el kaldırarak yapılabilir.

Genel kurul salt çoğunlukla karar verir.

Derneğin feshi, başka bir dernekle birleşmesi yolundaki kararlar, tüzüğün 31. Maddesinde belirtilen yeter sayıyla karara bağlanır.

MADDE  20 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen veya asıl üyelere yazı ile bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek, toplantı yerine girerler.

Tüzüğün 18. Maddesinde belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit olunur ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekiliyle kâtip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulu’na verilir.

MADDE  21 – GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE  22 – YÖNETİM KURULU:

Derneğin idaresi yönetim kurulu’na aittir. Derneği yönetim kurulu temsil eder. Gereğinde iş bu temsil yetkisini üyelerden birisine verebilir. Yönetim kurulu 9 asıl ve 9 yedek üyeden olmak üzere genel kurul tarafından gizli oyla üç sene için seçilirler. Asıl üyelerden ayrılma vukuunda yedek üyelerden sırasıyla yönetim kurulu asıl üyeliğine gelirler.

Yönetim kurulu seçilmesini müteakip ilk toplantıda aralarında, başka, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer.

MADDE  23 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. A) Derneği her alanda temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. B) Derneği kanun ve tüzük hükümlerine göre idare etmek ve yürütmek.
 3. C) Genel kurulu toplantıya çağırmak, gündemi yapmak ve genel kurul kararlarını yerine getirmek.
 4. D) Gerektiğinde derneğe personel almak, çıkarmak ve ödenekleri belli etmek.
 5. E) Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen giden evrak defteri dernekler kanunu gereğince ve yönetmelik uyarınca tutulması gerekli olan defter ve kayıtları tutmak, muhafaza etmek, yıllık bilançoyu yapmak
 6. F) Tüzüğe aykırı olmamak şartıyla dernek için yönetmelikler yapmak.
 7. G) Üyelerin giriş çıkış işlemlerinde tüzük hükümlerine göre üzerine düşen görevi yerine getirmek.
 8. H) Dernekler kanunu ve yönetmeliklerdeki şartları yerine getirmek suretiyle gerektiğinde bildiri yayınlamak.
 9. I) Derneğin ihtiyacı olduğu halde, genel kurul’dan alınan yetkiye binaen taşınmaz kiralamak, satın almak, inşaa etmek ve mevcut kira sözleşmelerini feshetmek, bu konuda verilen diğer yetkileri kullanmak.
 10. J) Yönetim kurulunca alınacak kararlara yahut tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyeleri uyarmak veya üyeliğine sona vermek.
 11. K) Gerekli görülürse borcunu ödemeyen üyelere yeni süre tanımak, buna rağmen borcunu ödemeyen üyelerin kaydını silmek.
 12. L) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 13. M) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
 14. N) Dernek tüzüğünün, mevzuatın ve genel kurul’un kendisine vermiş olduğu diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.
 15. O) Kongreler, konferanslar, paneller, sektörle ilgili her tür mesleki toplantılar düzenlemek ve organizasyonları gerçekleştirmek.
 16. P) Mesleki eğitimler düzenlemek, bu konuda uzmanlar, eğitimciler, eğitim kurumları, üniversiteler ile koordine sağlamak gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçlandırmak.
 17. Q) Zeytindostu zeytin ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmek
 18. R) Yönetim Kurulu kararları yönetim kuruluna seçilen üyelerin oy çoğunluğu ile alınır. Ayriyeten genel kurul ile göreve getirilmiş tüm kurullar yönetim kurulu ve denetleme kurulu ve diğer organlarda görev alacak üyeler ücret almadan (bedelsiz-gönüllü) görevlerini yerine getireceklerdir.
 19. S) Yönetim kurulları hiç bir şartta derneği borçlandıramaz. Borçlandırma yetkisi sadece genel kurul tarafından verilebilir.
 20. T) Derneğin amaç ve konular çerçevesinde bilgi ve görüş alışverişinde bulunularak üyeler ve topluma fayda üretebilmek amacıyla dernek üyelerinden akademisyenlerden, bürokratlardan, özel sektör temsilcilerinden yarı resmi kurum ve kuruluşlardan ve bunların dışında kalan kişilerden oluşan kurullar oluşturmak veya oluşan kurulları ve görevlendirmeleri feshetmek,
 21. U) Dernek amaç ve çıkarlarına uygun görülecek özel ve tüzel remi ve yarı resmi kurumlar ve kuruluşlara onursal üyelik ifade deden belge ve objeleri sunmak,

MADDE  24 – DENETLEME KURULU:

Derneğin asıl üyeleri arasından genel kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve üç yıl için seçilirler.

Asli üyelerden ayrılma vukuunda yedek üyelerden sırasıyla denetleme kurulu asıl üyeliğine gelirler.

Denetleme kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer ve gerekli gördüğü surette aralarında iş bölümü yapar salt çoğunlukla karar verir.

MADDE   25 – DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. A) Derneğin gelir ve giderlerini denetlemek hesapların defterlere zamanında ve usulüne göre işlenmesini, gelir ve giderlerin bütçeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
 2. B) Noksan ve usulsüz gördüğü konularda yönetim kurulunu uyarmak.
 3. C) Gerekli ve önemli gördüğü hususlar için genel kurul’un toplantıya çağrılması hususunda yönetim kurul’una başvurmak.

Denetleme kurulu denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulu’na ve genel kurula sunar.

MADDE 26 – DİSİPLİN KURULU VE ÜYELER HAKKINDA ALINACAK KARARLAR:

Disiplin kurulu, genel kurulca üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan seçer. Asıl üyelerden ayrılma vukuunda yedek üyelerden sırasıyla yönetim kurulu asıl üyeliğine gelirler.

Disiplin kurulu, yönetim kurulunun re’sen veya başka bir üyenin başvurusu üzerine yapacağı çağrıyı müteakip, bütün üyelerin katılımıyla toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır.

Disiplin kurulu yönetim kurulu tarafından kendisine havale edilen işleri en geç üç ay içinde sonuçlandırır. Disiplin soruşturması sırasında disiplin kurulu hakkında karar verilecek üyelerin yazılı savunmasını alır. Gerekli görüldüğünde şikayetçiyi ve tanıkları dinler ve bunların beyanlarını tutanağa geçirir.

Disiplin kururlu kararları gerekçeli olmak zorundadır. Kararlarda disipline aykırı hareketi saptanan üyeler için aşağıdaki yaptırımlardan biri öngörülür.

 1. A) Yazılı uyarma,
 2. B) Kesin olarak çıkarma

Disiplin kurulu kararları yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Haklarında yazılı uyarma kararı verilen üyeler, bu kararlara karşı tebelliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yönetim kurulu’na itiraz edebilirler. Yazılı uyarmaya yapılan itiraz, yönetim kurulunca yerinde görülürse, uyarma kararı iptal edilir, iptal üyeye yazıyla bildirilir ve dernek ilan panosunda da en az 10 gün süreyle ilan olunur. Disiplin kurulunca haklarında dernekten kesin olarak çıkarma kararı alınmış olan üyeler bu karara karşı yönetim kurul’una verecekleri bir dilekçe ile itirazda bulunabilirler. Bu takdirde yönetim kurulu kesin olarak çıkarma kararını ilk genel kurul gündemine alır. Hakkında dernekten kesin olarak çıkarılma kararı alınmış olan üye, genel kurulda savunmasını bizzat yapar. Genel kurul, üyenin itirazını kabul etmeden önce, hakkında dernekten kesin olarak çıkarılma kararı alınmış üye hiçbir dernek faaliyetine veya toplantısına katılamaz, bu toplantılarda söz alamaz ve oy kullanamaz.

MADDE 27 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asli ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 28 – DERNEĞİN GELİRLERİ:

A ) Üyelerden alınacak yıllık aidatlar, Ocak ve Haziran aylarında iki seferde eşit olarak Derneğe ödenir.

B ) Dernek giriş ve yıllık aidatları genel kurul tarafından belirlenir.

C ) Üyelerden ve 3. kişilerden sağlanacak bağış ve yardımlar.

D ) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, kongre, konser, spor yarışmaları, sergi, kitap basımı, piyango, kermes ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

E ) Dernek mallarından elde edilen gelirler.

F ) Dernekçe yapılacak yayınlardan elde edilecek gelirler.

G ) İktisadi işletme gelirleri.

Dernek adına bağış, yardım toplamaya yetkili kişi veya kişiler yönetim kurulunca belirlenerek açık kimlikleri mahalli amirliklere bildirilecek ve adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli yetki belgeleriyle ancak bu kişi veya kişiler üyelik aidatı, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya yetkilidirler. Bunlar dışında kimse para toplamaya yetkili değildir.

MADDE 29 – İÇ DENETİM:

Derneğin iç denetimi Denetim Kurulu tarafından yapılır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde

Yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerler, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Derneğin iç işlemlerinin denetimi denetleme kurulunca yürütülür.

MADDE 30 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Genel Kurul Toplantısı’nda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Tüzük değişikliliğine karar verme yeter sayısı, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir.

Medeni Kanunun 81. Maddesi: Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir

MADDE 31 – DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ:

Dernek genel kurulu her zaman feshine karar verebilir. Genel kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler Medeni Kanununun 78. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda katılan üye sayısı toplam üye sayısının en az üçte ikisi olması halinde fesih konusu görüşülebilir. Aksi halde fesih kararı alınamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Derneğin fesh edilmesi veya dernekler kanunu hükümlerince kendiliğinden dağılmış sayılması hallerde mal, para ve hakların tasfiyesini esasların tespitine genel kurulca karar verilir. Genel kurulca bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamışsa derneğin bütün para ve hakları hazineye intikal eder.

Sair konularda dernekler kanunu hükümlerince işlem yapılır.

MADDE 32 – DERNEKÇE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLARI:

Dernekçe aşağıda yazılı defterler tutulacaktır.

A ) Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, Aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

B ) Karar defteri; yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

C ) Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden evrak, tarih numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

D ) Gelir ve gider defteri; dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

E ) Demirbaş defteri; derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Dernekler kanununa göre tutulması zorunlu defterler ayrıca tutulur.

MADDE 33- ONUR KURULU

Derneğimizin kuruluşundan bu yana görev alan Yönetim Kurulu Başkanlarının yeni oluşacak “ONUR KURULU” adı altında bir kurul oluşturup bugüne kadar ve bundan sonra olacak başkanların bu kurulda doğrudan üye olmasını, genel kurullarda oy kullanma yetkisi olmadan sadece bundan sonraki yönetimlere ihtiyaç duyulduğunda fikir ve görüşlerini almak için oluşturulmuştur.

MADDE 34 – SON YÖNETİM KURULU:

Son Yönetim Kurulu aşağıda adı, soyadı ve görev dağılımı yazılı kişilerden teşekkül etmektedir.

1 ) ADI SOYADI: FÜGEN ÖZKAYA- BAŞKAN

2 ) ADI SOYADI: NEDİM EKMEKÇİLER – BAŞKAN VEKİLİ

3 ) ADI SOYADI: DİLŞEN OKTAY- GENEL SEKRETER

4) ADI SOYADI: ZEYNEP AKTÜRK – SAYMAN

5) ADI SOYADI: ATİLLA TOTOŞ – YÖNETİM KURULU ÜYESİ

6) ADI SOYADI: M. KADRİ GÜNDEŞ – YÖNETİM KURULU ÜYESİ

7) ADI SOYADI: HAKAN GÖKALP – YÖNETİM KURULU ÜYESİ

8) ADI SOYADI: AHMET ERTÜR – YÖNETİM KURULU ÜYESİ

9) ADI SOYADI: MURAT ÇETİN – YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MADDE 35 – DUYURU VE BİLDİRİMLER:

Dernek tarafından üyelerin dernek kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır. Adres değişiklikleri üye tarafından derneğe bildirmek zorunludur.

MADDE 36 – TÜZÜĞÜN TATBİKİ:

İş bu tüzükte yazılı olmayan hususlarda dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

DERNEK KURUCULARI;

1 – OĞUZ SATICI

2 – METİN ÖLKEN

3 – ZAFER ÖZER

4 – HALDUN COŞKUN

5 – AYBARS APAK

6 – ÜMMÜHAN TİBET

7 – GÜNGÖR SARIKAYA

8 – RAHMİ GENÇER

9 – SALİH MADRA

10-HAKAN GÜLÖREN

11-SÜLEYMAN ZEMİN

12- BARBAROS ÖZCAN

13-NABİ AKTAŞ

14-FEVZİ TUNCELLİ

15-İBRAHİM EKİZ

16-REŞAT AKKAN

17-HÜSEYİN USTALI

18-MUSTAFA ALHAT

19-BURCU EFE

20-MUSTAFA ÇETİN ÖZTÜRK

21-MERT EROĞLU

22-MELİH ÜLGEN

23-ZEYNEP AKTÜRK

24-MURAT DEMİRCAN

25-TEVFİK ÇAĞLAN

26-AHMET USMAN

27-CİHAT SİNAN

28-NADİR KUTLUCA

29-OSMAN CAN

30-Y.RAUF LALELİ

31-GÖKHAN BÖCEKLİ

32-METE ELTEPE

33-ÜLKER DİKMELİK

34-ÜNAL IRKDAŞ

35-İSMAİL UĞURAL

36-M. TAMER OMUR

37-RECEP ÇÖPTEN

38-MEHMET ÇİFTLİKLİ

39-ALİ RIZA KARASU

40-DENNGS MC GEE