11

Zeytindostu Derneğinin oluşum şekli tam bir sivil inisiyatif örneğidir. Zeytindostu google grubunun sanal ortamda kurulması ve birçok zeytine gönül vermiş kişinin bu grupta yaptığı fikir alışverişi ve beyin fırtınası sonucu ortaya çıkan fikirlerini eyleme dökmek istemişlerdir. Bu ihtiyaç ile Zeytin ve zeytinyağı üreticileri, ulusal veya uluslararası ticaretini yapanlar, imalatçılar ve müstahsiller, alım-satım yapanlar, her çeşit zeytin ve zeytinyağı ile üretilen mamul ve yarı mamul üreticileri ve tüketicileri, bilim adamları, gazeteciler ve yazarlar, sanatçılar, zeytinyağı ve zeytin kültürü ve mutfağı ile ilgili faaliyet gösterenler ile bu ürünlerin sempatizanı olan T.C. Uyruklu veya yabancı ülke vatandaşları dernekler kanunu hükümlerine uygun olarak 8 yıl önce 2006’nın Nisan ayında 40 kurucu üyenin katılımıyla Aydın’da kuruluş sözleşmesi imzalanarak Zeytindostu Derneği kurulmuştur. Derneğin örgütlenme şekli tek bir merkez ve yurt içi, yurt dışı temsilcilikler şeklinde belirlenmiştir.

10