Ana Sayfa 4. Fotoğraf Yarışması Şartname

Şartname

ZEYTİNDOSTU DERNEĞİ 4. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

1- Yarışmanın Konusu        :   “Zeytin, Zeytinyağı ve Zeytin Ürünleri”dir.

Amaç: Zeytin ve zeytinyağı kültürünü yaymak, zeytin ürünlerinin üretim teknikleri ve kullanımına dair doğru uygulamalara özendirmek, nicelikten ziyade niteliğe ağırlık verilmesi konusunda farkındalık yaratmak.
2- Genel Katılım Koşulları:

 a) Yarışmaya seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları dışında fotoğrafa ilgi duyan tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.
b) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
c) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5 (beş) fotoğrafla katılabilir. Her yarışmacı ancak bir ödül alabilir. Ancak dereceye giren yarışmacıların eserlerinden mansiyon ya da sergilemeye değer eserler arasına seçilebilir. Yani bir yarışmacı hem dereceye girebilir hem de diğer bir eseri mansiyon ya da sergilenmeye değer eserler arasında yer alabilir.
d) Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kırpılmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
e)Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı temizlik yapılması, kontrast ayarları, fotoğrafın orijinal niteliklerini bozmadan, dijital efektler kullanılmadan düzeltmeler yapılabilir. Panoramik birleştirmeler geçerlidir, ancak üst üste montajlar kabul edilmeyecektir.
f) Kurallara uymadığı anlaşılan fotoğraflar yarışma dışı bırakılır. Daha önce herhangi bir ödül almış ise iptal edilir. Bu durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez. Alınan derecenin yerine bir başkası seçilmez. (Alınan derecenin yerine bir sonraki kişi geçebilir.)
g)
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabullerin dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz.
h) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler yarışmadan ihraç edilir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
i) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi ya da kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
j) Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
k) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
l) Dereceye girerek ödül almaya ya da sergilemeye hak kazanmış, satın alma uygulanmış olan fotoğraflar yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Zeytindostu Derneği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
m) Ödül almaya ya da sergilemeye hak kazanmış fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek, gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya bir telif ücreti ödenmeyecektir.
n) Yarışma sonuçları Zeytindostu Derneği’nin http://zeytindostu.org.tr/ adresinden ilan edilecek, ödül alanlar dışında (birinci, ikinci, üçüncü, 2 adet mansiyon) sergilemeye hak kazanan fotoğrafların sahiplerine yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
o) Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere Zeytindostu Derneği’ne gönderilecektir.
p) Yarışma son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici kurul gerekli bulduğu durumlarda Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu onayıyla şartname üzerinde değişiklikler yapabilir.
q) Bu yarışmaya katılan her yarışmacı tüm katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

3- Yarışma Şartnamesi: 

 a) Kategoriler: Yarışma tek kategoridir: Dijital (sayısal), renkli veya siyah-beyaz olabilir. Analog çekilmiş fotoğraflar sayısal ortama aktarılmış olmalıdır.
b)Boyutlar: Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 2 Mb’den küçük olmamalı ve 5 Mb’yi geçmemelidir. Baskılı olarak gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb gibi işaretler olmamalıdır. Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar orijinal boyutlarında eser sahiplerinden daha sonra istenebilir.
c) Eserlerin İşaretlenmesi ve Gönderilmesi: Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://zeytindostu.org.tr/  adresinden başvuru formunun doldurulması ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
i. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
ii. Yarışma Başvuru Formu eksiksiz  doldurulmalıdır. Form içinde yazılı olan bilgilerin yanlışlığından doğacak hak mahrumiyetlerinden yarışma kurulu ve diğer görevliler sorumlu olamaz.
iii. İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde zeytindostudernek@gmail.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
iv. Fotoğrafların kodlaması; katılımcılar katılım formunda isminin ve soyadının baş harfleri ile 4 rakamlı bir kod ve sıra numarası ile fotoğraflarını kodlayacaktır. Örnek: Kemal UYSAL için; KU5050-1
d)
Yarışmaya katılan fotoğraflarda sırık, beyaz teneke, pet şişe gibi nesnelerin kullanılması yasaktır. Zeytindostu Derneği ve Yarışma jürisinin kalite ve görsellik vurgusunun olmadığı fotoğrafları direkt olarak eleme hakkı vardır.
4- Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi     : 11.03.2017
Jüri Toplantı Tarihi       : 18.03.2017
Sonuç Bildirim Tarihi   : 01.04.2017

5- Ödüller

Birincilik Ödülü           : 500 TL + Özel Üretim Zeytinyağı

İkincilik Ödülü             : 300 TL + Özel Üretim Zeytinyağı

Üçüncülük Ödülü       : 200 TL + Özel Üretim Zeytinyağı

Mansiyon                    : Özel Üretim Zeytinyağı

Sergileme                   : En fazla 20 Eser 

6-Düzenleme Kurulu:
Dr. Dilşen Oktay                    Zeytindostu Derneği Tadım Panelisti
Erdoğan Hüsnü Şentürk        Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
7-Seçici Kurul
Abidin Tatlı                              Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Erdoğan Oktay       Tarım Ekonomisti, Zeytinyağı Üreticisi
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Birinci  Dokuz Eylül Üni. Güzel Sanatlar Fotoğraf Bölümü, Fotoğraf Sanatçısı
Mustafa Alhat                         Zeytinyağı Üreticisi
Yrd. Doç. Dr. Sadık Tumay   Dokuz Eylül Üni. Güzel Sanatlar Fotoğraf Bölümü, Fotoğraf Sanatçısı
Şeref Artagan                        Fotoğraf Sanatçısı, İFOD Derneği Üyesi

(İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır.)
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
 8- Yarışma Organizasyon Komitesi:
Zeytindostu Derneği
1375 Sokak Cumhuriyet İş Merkezi Kat: 3 No: 25
35220  Alsancak  Konak/İZMİR
Tel.: +90 232 422 01 02
GSM: 0532 540 05 86

Şartnameyi indirmek için  TIKLAYINIZ.