Değerli  Zeytindostları,
Günümüzde sağlıklı beslenmenin en önemli simgesi  “Zeytin ve Zeytinyağı”nın antik çağlardan beri içinde ölümsüzlük, asalet, adalet, bilgelik, bereket, güç, zafer, mistisizm, dinsellik, kutsallık, arınma, yeniden doğuş, temizlik, saflık, doğallık, güzellik, sağlıklı yaşam biçimi gibi insanlığın en değerli özelliklerini barındırdığı ve eski çağlardan günümüze aktarılmış çok değerli bir kültür hazinesi olduğu bilinmektedir. Böyle bir hazineyi sosyal etkinliklerle yeniden gündeme getiren Zeytindostu Derneği bu yıl  “Zeytin ve zeytinyağı size ne çağrıştırıyor” konulu 3. Kültürümüzde Edebiyat Yarışmasını düzenliyor. Türk edebiyatında ve sanat dünyasında yarışma zeytin ile zeytinyağına ait eser varlığını arttırmak, zeytin ve zeytinyağına olan farkındalığı arttırmak, olumlu algısını pekiştirmek ve tüketimini teşvik etmek amacıyla  tüm edebiyat severlerin katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla,
Zeytindostu Derneği
1375 Sokak Cumhuriyet İş Merkezi Kat: 3 No: 25
35220  Alsancak  İzmir -TURKİYE