Katılımcının Adı(gerekli)

Firma Adı(gerekli)

Marka patent numarası(gerekli)

KATILIMCI ÇİFTÇİ İSE:

Ziraat Odası kayıt no

İlçe Tarım Müdürlüğü ÇKS no

Adres

Telefon

Faks

Web Siteniz

E-posta

Yarışmaya Katılan Marka

Yarışmaya katılım tahmini tonaj

Yarışmaya katılan ürünün menşei/menşeileri (Yaklaşık yüzdeleri ile)

Ürünün zeytin meyvesinin çeşidi/çeşitleri (Yaklaşık yüzdeleri ile)

Talep edilen Kategori (genel, meyvemsilik, organik, blend vs.)

Yarışmacı Niteliği:(Üretici-Yağhane-Tüccar-Dışsatımcı-Yurtiçi Pazarlama-Şişeleyici-Diğer- Birden fazla nitelik belirtebilirsiniz.)